نمایش دادن همه 17 نتیجه

پولیش بدنه خودرو کی وان مدل K400 وزن 1000 گرم

تومان 750.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در

  بدنه، پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده

  براق کننده، پولیش کاری

پولیش بدنه خودرو کی وان مدل k68 وزن 1000 گرم

تومان 490.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در

  بدنه، پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده

  پولیش کاری، تمیز کننده

پولیش بدنه خودرو کی وان مدل K74 وزن 1000 گرم

تومان 490.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه، پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری

پولیش بدنه خودرو کی وان مدل K75 وزن 1000 گرم

تومان 490.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه، پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری

پولیش بدنه خودرو کی وان مدل k77 وزن 250 گرم

تومان 150.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در

  بدنه، پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده

  براق کننده، پولیش کاری

پولیش بدنه خودرو کی وان مدل k77-General حجم 250 گرم

تومان 170.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، تمیز کننده، محافظت کننده، پولیش کاری

پولیش چراغ خودرو کی وان مدل k79 حجم 100 گرم

تومان 100.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :چراغ خودرو

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، تمیز کننده، محافظت کننده، پولیش کاری

پولیش خودرو مشکی کی وان مدل k68 مقدار 1000 گرم

تومان 490.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، محافظت کننده، پولیش کاری

پولیش زبر کی وان مدل k74 حجم 1000 گرم

تومان 450.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، محافظت کننده، پولیش کاری

پولیش شیشه کی وان مدل k70

تومان 170.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :شیشه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری

پولیش نرم خودرو کی وان مدل k75 حجم 1000 گرم

تومان 490.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، تمیز کننده، محافظت کننده، پولیش کاری

پولیش واکس کی وان مدل k68-Black

تومان 170.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل k68 حجم 1000 میلی لیتر

تومان 480.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل K74 حجم 1000 میلی لیتر

تومان 490.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل k75 حجم 250 میلی لیتر

تومان 170.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل k77 حجم 250 میلی لیتر

تومان 120.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو مدل k74 حجم 250 میلی لیتر

تومان 170.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :پولیش کاری