نمایش دادن همه 18 نتیجه

اسپری چربی زدا بدنه خودرو فوردد مدل 01 حجم 500 میلی لیتر

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :قسمت های فلزی، بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :تمیز کننده، براق کننده

پولیش خودرو فور دد مدل SHINE7CUT7 وزن 250 گرم

پولیش خودرو تک مرحله اقتصادی با قیمت مناسب پایه آب و بدون سیلیکون است . قدرت لایه برداری عمیق و اصلاح بسیار بالا دارد .به راحتی پاک می شود و دمای بالا روی سطح ایجاد نمی کند و پایان کار کات با کمترین میزان هلوگرام و بدون مات کردن رنگ نتیجه بدست می آید

پولیش خودرو فوردد مدل CUTTING COMPOUND وزن 1000 گرم

پولیش زبر سری اقتصادی مخصوص دستگاه روتاری پایه آب، بدون سیلیکون و فیلر ، قدرت لایه برداری عمیق و اصلاح بسیار بالا ، پایان کار کات با میزان هلوگرام کم و بدون مات کردن رنگ ، عدم ایجاد دمای زیاد بر روی سطح -زمان کار مناسب در حین کار -تولید گرده کم -پاک شوندگی راحت

پولیش خودرو فوردد مدل CUTTING COMPOUND وزن 250 گرم

پولیش خودرو زبر اقتصادی مخصوص دستگاه روتاری با قیمت مناسب پایه آب و بدون سیلیکون است . قدرت لایه برداری عمیق و اصلاح بسیار بالا دارد .به راحتی پاک می شود و دمای بالا روی سطح ایجاد نمی کند و پایان کار کات با کمترین میزان هلوگرام و بدون مات کردن رنگ نتیجه بدست می آید

پولیش خودرو فوردد مدل FINE COMPOUND وزن 250گرم

تومان 120.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه، پولیش کاری، قسمت های فلزی

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری، تمیز کننده

پولیش خودرو فوردد مدل ONE STEP وزن 1000 گرم

پولیش خودرو تک مرحله اقتصادی با قیمت مناسب پایه آب و بدون سیلیکون است . قدرت لایه برداری عمیق و اصلاح بسیار بالا دارد .به راحتی پاک می شود و دمای بالا روی سطح ایجاد نمی کند و پایان کار کات با کمترین میزان هلوگرام و بدون مات کردن رنگ نتیجه بدست می آید

پولیش خودرو فوردد مدل PERFECT FINISH وزن 1000 گرم

پولیش نرم سری حرفه ای با ویژگی هایی از جمله پایه آب-بدون سیلیکونو فیلر -براقیت بسیار بالا در پایان کار -توانایی بسیار بالا در از بین بردن آثار پولیش زبر - عدم ایجاد دمای زیاد بر روی سطح -زمان کار بسیار مناسب در حین کار-پاک شوندگی راحت

پولیش خودرو فوردد مدل PERFECT FINISH وزن 250 گرم

پولیش نرم (perfect finish) سری حرفه ای پایه آب- بدون سیلیکون و فیلر -براقیت بسیار بالا در پایان کار-توانایی بسیار بالا در از بین بردن آثار پولیش زبر-عدم ایجاد دمای زیاد بر روی سطح-زمان کار بسیار مناسب در حین کار- پاک شوندگی راحت

پولیش خودرو فوردد مدل SUPER CUT وزن 1000 گرم

تومان 480.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه، پولیش کاری، قسمت های فلزی

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری، تمیز کننده

پولیش خودرو فوردد مدل ULTRA FINISH وزن 1000 گرم

پولیش آنتی هولوگرام سری حرفه ای پایه آب،بدون سیلیکون و فیلر ، براقیت بی نظیر در پایان کار-توانایی بسیار بالا در از بین بردن هلوگرام -عدم ایجاد دمای زیاد بر روی سطح- زمان کار بسیار مناسب در حین کار- پاک شوندگی راحت

پولیش خودرو فوردد مدل ULTRA FINISH وزن 250 گرم

تومان 270.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه، پولیش کاری، قسمت های فلزی

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری، تمیز کننده

پولیش خودرو فوردد مدل زبر وزن 1 کیلوگرم

تومان 1.028.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :قسمت های فلزی، پولیش کاری، بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :محافظت کننده، تمیز کننده، پولیش کاری، براق کننده

پولیش خودرو فوردد مدل زبر وزن 250 گرم

تومان 270.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :قسمت های فلزی، پولیش کاری، بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :تمیز کننده، پولیش کاری، براق کننده

پولیش فوردد مدل FINE COMPOUND حجم 1000 میلی لیتر

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در

  بدنه، پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده

  براق کننده، پولیش کاری

پولیش فوردد مدل FINE COMPOUND حجم 250 میلی لیتر

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در

  بدنه، پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده

  براق کننده، پولیش کاری

پولیش فوردد مدل HEAVY CUT حجم 250 میلی لیتر

مناسب برای استفاده دربدنه , پولیش کاری

ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده : براق کننده - پولیش کاری