نمایش دادن همه 18 نتیجه

اسپری چربی زدا بدنه خودرو فوردد مدل 01 حجم 500 میلی لیتر

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :قسمت های فلزی، بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :تمیز کننده، براق کننده

پولیش خودرو فور دد مدل SHINE7CUT7 وزن 250 گرم

پولیش خودرو تک مرحله اقتصادی با قیمت مناسب پایه آب و بدون سیلیکون است . قدرت لایه برداری عمیق و اصلاح بسیار بالا دارد .به راحتی پاک می شود و دمای بالا روی سطح ایجاد نمی کند و پایان کار کات با کمترین میزان هلوگرام و بدون مات کردن رنگ نتیجه بدست می آید

پولیش خودرو فوردد مدل CUTTING COMPOUND وزن 1000 گرم

تومان 490.000
پولیش زبر سری اقتصادی مخصوص دستگاه روتاری پایه آب، بدون سیلیکون و فیلر ، قدرت لایه برداری عمیق و اصلاح بسیار بالا ، پایان کار کات با میزان هلوگرام کم و بدون مات کردن رنگ ، عدم ایجاد دمای زیاد بر روی سطح -زمان کار مناسب در حین کار -تولید گرده کم -پاک شوندگی راحت

پولیش خودرو فوردد مدل CUTTING COMPOUND وزن 250 گرم

پولیش خودرو زبر اقتصادی مخصوص دستگاه روتاری با قیمت مناسب پایه آب و بدون سیلیکون است . قدرت لایه برداری عمیق و اصلاح بسیار بالا دارد .به راحتی پاک می شود و دمای بالا روی سطح ایجاد نمی کند و پایان کار کات با کمترین میزان هلوگرام و بدون مات کردن رنگ نتیجه بدست می آید

پولیش خودرو فوردد مدل FINE COMPOUND وزن 250گرم

تومان 120.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه، پولیش کاری، قسمت های فلزی

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری، تمیز کننده

پولیش خودرو فوردد مدل ONE STEP وزن 1000 گرم

تومان 590.000
پولیش خودرو تک مرحله اقتصادی با قیمت مناسب پایه آب و بدون سیلیکون است . قدرت لایه برداری عمیق و اصلاح بسیار بالا دارد .به راحتی پاک می شود و دمای بالا روی سطح ایجاد نمی کند و پایان کار کات با کمترین میزان هلوگرام و بدون مات کردن رنگ نتیجه بدست می آید

پولیش خودرو فوردد مدل PERFECT FINISH وزن 1000 گرم

تومان 1.028.000
پولیش نرم سری حرفه ای با ویژگی هایی از جمله پایه آب-بدون سیلیکونو فیلر -براقیت بسیار بالا در پایان کار -توانایی بسیار بالا در از بین بردن آثار پولیش زبر - عدم ایجاد دمای زیاد بر روی سطح -زمان کار بسیار مناسب در حین کار-پاک شوندگی راحت

پولیش خودرو فوردد مدل PERFECT FINISH وزن 250 گرم

پولیش نرم (perfect finish) سری حرفه ای پایه آب- بدون سیلیکون و فیلر -براقیت بسیار بالا در پایان کار-توانایی بسیار بالا در از بین بردن آثار پولیش زبر-عدم ایجاد دمای زیاد بر روی سطح-زمان کار بسیار مناسب در حین کار- پاک شوندگی راحت

پولیش خودرو فوردد مدل SUPER CUT وزن 1000 گرم

تومان 750.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه، پولیش کاری، قسمت های فلزی

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری، تمیز کننده

پولیش خودرو فوردد مدل ULTRA FINISH وزن 1000 گرم

تومان 1.028.000
پولیش آنتی هولوگرام سری حرفه ای پایه آب،بدون سیلیکون و فیلر ، براقیت بی نظیر در پایان کار-توانایی بسیار بالا در از بین بردن هلوگرام -عدم ایجاد دمای زیاد بر روی سطح- زمان کار بسیار مناسب در حین کار- پاک شوندگی راحت

پولیش خودرو فوردد مدل ULTRA FINISH وزن 250 گرم

تومان 270.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه، پولیش کاری، قسمت های فلزی

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری، تمیز کننده

پولیش خودرو فوردد مدل زبر وزن 1 کیلوگرم

تومان 1.028.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :قسمت های فلزی، پولیش کاری، بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :محافظت کننده، تمیز کننده، پولیش کاری، براق کننده

پولیش خودرو فوردد مدل زبر وزن 250 گرم

تومان 270.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :قسمت های فلزی، پولیش کاری، بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :تمیز کننده، پولیش کاری، براق کننده

پولیش فوردد مدل FINE COMPOUND حجم 1000 میلی لیتر

تومان 750.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در

  بدنه، پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده

  براق کننده، پولیش کاری

پولیش فوردد مدل FINE COMPOUND حجم 250 میلی لیتر

تومان 750.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در

  بدنه، پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده

  براق کننده، پولیش کاری

پولیش فوردد مدل HEAVY CUT حجم 250 میلی لیتر

مناسب برای استفاده دربدنه , پولیش کاری

ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده : براق کننده - پولیش کاری