نمایش دادن همه 10 نتیجه

پولیش خودرو ساب سازان مدل K400 وزن 1000 گرم

تومان 690.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :پولیش کاری

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، پولیش کاری، تمیز کننده، محافظت کننده

پولیش واکس بدنه خودرو ساب سازان مدل RUBBING-G3000 وزن 500 گرم

تومان 200.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :پولیش کاری، بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :محافظت کننده، پولیش کاری، براق کننده

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل k68 حجم 250 میلی لیتر

تومان 170.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل k74 حجم 250 میلی لیتر

تومان 170.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل K75 حجم 1000 میلی لیتر

تومان 490.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، محافظت کننده، پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل K88 حجم 1000 میلی لیتر

تومان 600.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، محافظت کننده، پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل K88 حجم 500میلی لیتر

تومان 350.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده، محافظت کننده، پولیش کاری

مایع پولیش بدنه خودرو ساب سازان مدل سلطان K88 حجم250 میلی لیتر

تومان 170.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :قسمت های فلزی، پولیش کاری، بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :تمیز کننده، پولیش کاری، براق کننده

واکس بدنه خودرو ساب سازان مدل CARNAUBA-G4000 وزن 500 گرم

تومان 130.000

ویژگی‌ها

 • مناسب برای استفاده در :بدنه

 • ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :محافظت کننده، تمیز کننده، براق کننده

واکس بدنه خودرو ساب سازان مدل W600 وزن 250 گرم

تومان 170.000

مناسب برای استفاده در:بدنه

ویژگی‌های واکس، پولیش و تمیزکننده :براق کننده ،محافظت کننده